TEL : : 086-550-4024,086-710-6929
E-mail : fandmindustry@gmail.com

“มาตรฐาน สินค้าบริการทุกระดับโดยผู้เชี่ยวชาญ”

PRODUCTS

 

เครื่องเช็คหลอดพรีพอร์ม (Polariscope) 

 

                    เป็นเครื่องสำหรับตรวจสอบคุณภาพของงานฉีดหลอดพรีฟอร์ม ก่อนขบวนการเป่าขึ้นรูปเป็นขวดพลาสติกใส ชนิดเพ็ทPET เพื่อดูรายเนื้อของหลอดเพื่อสามารถทำให้เรามองเห็นความบกพร่องของเนื้อพลาสติกที่สายตาเราไม่สามารถมองเห็นได้ในแสงปกติจึงจะปรับอัตราส่วนผสมในก่อนการเป่าขวด สามารถนำมาคัดแยกของดี-เสียได้ในกรณีที่เริ่มเดินผลิต หรือ มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในช่วงการผลิตได้ โดยไม่ต้องทิ้งทั้งของดีและเสีย

 

 


สนใจสินค้าติดต่อ
TEL : 086-5504024 คุณ สุทธิพงษ์ จารย์คำมา (ลักษ์)